Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs

Latest News

 • 好消息

  我們增加了「聖樂祈禱」專欄,並得到 Vox Anique Choir 的答允,將他們的聖樂祈禱,轉發...

  Continue reading

 • 耶里哥的瞎子

  今天用了馬爾谷福音10:46-52耶穌治好耶里哥的瞎子 這段聖經來做默想;看到這位瞎子坐在路旁,他在...

  Continue reading

 • 寡婦的兩文錢

  今早彌撒中,我對福音所述的窮寡婦有很深的體會。這位窮寡婦不是將自己的部份財產捐獻出來,而是將她的全部...

  Continue reading

 • PA051096_web
 • PA051098_web
 • PA051097_web
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • P9270824_web
 • PA051099_web
 • PA051100_web
 • PA051103_web
 • PA051101_web
 • PA051104_web
 • PA051105_web
 • PA051106_web
 • PA051107_web
 • PA051102_web
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • P9240685_web.
 • P9240687_web.
 • P9240688_web.
 • P9240689_web.
 • P9240690_web.
 • P9240692_web.
 • P9240693_web.
 • P9240694_web.
 • P9240695_web.
 • P9240696_web.
 • P9240697_web.
 • P9240698_web.
 • P9240699_web
 • P9240700_web.
 • P9240701_web.
 • P9240702_web.
 • P9240704_web.
 • P9240705_web.
 • PA041080_web.
 • P9240706_web
 • P9240707_web
 • P9240708_web
 • P9240710_web
 • P9240711_web
 • P9240712_web
 • P9240713_web
 • P9240714_web
 • P9240715_web
 • P9240716_web
 • P9240720_web
 • P9240721_web
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • P9240723_web
 • P9240725_web
 • P9240726_web